leraars

leraars

Bert Dusar

Bert Dusar (32) is leerkracht aardrijkskunde op de Humaniora Kindsheid Jesu in Hasselt. Hij kijkt naar het vluchtelingenthema vanuit zijn vakgebied. Voor hem is de aarde één systeem waarbij je niets los van elkaar kan zien. Road of Change sprak hem aan omdat hij op het terrein wil zien wat de omstandigheden zijn waarin mensen worden opgevangen en op die manier wil bijdragen aan een genuanceerder debat. Hij vindt het belangrijk om deze leerrijke ervaring te delen met de jongeren.

Mieke Paulussen

Lerares Mieke geeft Nederlands, Engels en Spel op het Heilig Graf in Turnhout. Ze werkte tussen 2015 en 2016 al met mensen op de vlucht. Toen begeleidde ze vier kinderen van een Afghaans gezin als brugfiguur. Ze wordt er gelukkig van om iets te kunnen betekenen voor iemand. Ze wil leren van de mensen die ze zullen tegenkomen tijdens de inleefreis en ze hoopt dat er change zal ontstaan bij het afleggen van die weg.

Joke Eeckhout

Joke geeft al twaalf jaar les Nederlands, Engels en expressie op RHIZO. Ze houdt van zwemmen, paardrijden, gezelschapsspelletjes en lezen. Joke wil meedoen aan de inleefreis omdat ze vindt dat het de taak is van leerkrachten om leerlingen intens en kritisch te leren denken zodat ze intelligentie en karakter kunnen combineren in hun leven.

Katrijn Van Loo

Katrijn is lerares Nederlands en Spaans op de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren. Ze wordt blij van lindy hop, koken en fijn gezelschap. Ze ziet de inleefreis als een kans om met haar eigen ogen te zien hoe er in onze samenleving wordt omgesprongen met mensen op de vlucht. Ze wil deze ervaring delen met jongeren om hen aan te zetten een genuanceerde mening over dit thema te formuleren.

Benedict Verbrugge

Benedict is leraar op het Sint-Bavo in Gent.

 

 

 

Ann Aeyels

Ann is lerares geschiedenis en godsdienst op het OLVI in Boom. Ze heeft ervoor gekozen om de reis mee te begeleiden, omdat ze het enorm belangrijk vindt leerlingen te betrekken bij de actualiteit om zo van hen geëngageerde wereldburgers te maken. Het geven van een stem aan vluchtelingen en changemakers lijkt haar een mooie start voor een betere wereld.