Partners

Partners

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.

www.vluchtelingenwerk.be

Uit de Marge

Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie door maatschappelijke verandering. Dat realiseren we door het jeugdwerk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij ligt de nadruk steeds op de emancipatie van kinderen en jongeren.

www.uitdemarge.be

StreetwiZe • Mobile School

StreetwiZe is een organisatie die ernaar streeft om op effectieve wijze talent en leiderschap te ontwikkelen in bedrijven. We creëren blijvende verandering in uw organisatie door te werken rond ‘street skills’ of straatvaardigheden. Onze wederhelft, Mobile School, focust op het ‘empoweren’, het sterker maken van straatjongeren, door aan hun eigenwaarde te werken en door straathoekwerkers op te leiden om zo een brede impact te hebben.

www.streetwize.be